De Pile Pusher Pro maakt optimaal gebruik van bestaande sondeertechniek om – tijdens het funderen – cruciale data te verzamelen voor betrouwbare bevestiging van op voorhand gemeten sondeerdata. Waarom maakt de datagedreven kant van het funderen hét verschil in de bouwsector van 2021?

Erik Landskroon, Specialist Data Acquisitie bij A.P. van den Berg, is als Engineer voor sondeerapparatuur nauw betrokken bij het data-acquisitiesysteem van de Pile Pusher Pro. “De nieuwe indruktechniek genereert real-time data, zoals bijvoorbeeld de indrukdiepte en de benodigde indrukkracht. Dat biedt enorm veel kansen voor betrouwbare funderingen.”

Mechanische sondering

De Pile Pusher Pro kwam ooit vanuit China naar Nederland als een kale funderingsmachine die A.P. van den Berg Geotechnology bv nog in een geheel eigen jasje kon steken. “We hebben de fundeermachine uitgerust met een data-acquisitiesysteem, waardoor het verzamelen van meetgegevens denkbaar werd. Hiermee was het realiseren van een betrouwbare fundering écht mogelijk. Onze specialisatie ligt van oorsprong in de sondeertechniek. We maken bij de fundeermachine gebruik van deze specialisatie. Je meet dezelfde soort parameters. In feite is de Pile Pusher Pro daardoor – naast een funderingssysteem – een heel grote versie van een mechanische sondering”, aldus Erik.

Betrouwbare positionering funderingspaal

Is deze data-analysetechniek überhaupt nog nodig als je toch al aan het funderen bent? Erik: “De hydraulische druk waarmee de funderingspaal de grond wordt ingedrukt, wordt gemeten. Die gegevens rekenen we om naar een totaalkracht. Hieruit ontstaat er een grafiek die gelijk is aan een mechanische sondering om de bodemweerstand te bepalen. De data kan daarna worden vergeleken met sonderingen uit het grondonderzoek voorafgaand aan het project. Zo levert de geregistreerde data ook waardevolle input op voor berekeningen van het gerealiseerde paaldraagvermogen. Vervolgens kun je dit vergelijken met het oorspronkelijke palenplan. Een proeve van bekwaamheid per ingedrukte paal én een toetsing van het ontwerp. Zo krijgen we een betrouwbaar beeld van de positionering van de funderingspaal.”

Veilige fundering

“Met de drukgrafieken vanuit het data-acquisitiesysteem van de Pile Pusher Pro kan het veiligheidsniveau van de gerealiseerde fundering onderbouwd worden en dient dit als input voor de palen die nog volgen. Het ontwerp zou gaandeweg nog aangepast kunnen worden om eventuele over- of onderdimensionering en dus onnodige bouw- en/of faalkosten te voorkomen”, aldus Erik. Fundamenteel beter dus voor de betrouwbaarheid van het funderingsontwerp en de uiteindelijke fundering.

Bouwsector trend van 2021? De Pile Pusher Pro

Cijfers die controle, maar vooral zekerheid bieden. Die ertoe doen als het puntje bij paaltje komt. “Dat is écht vakwerk. En daar maakt de Pile Pusher Pro hét verschil vergeleken met alle sondeertechnieken”, aldus Erik. En dat alles aan de hand van één enkele machine. Dát is innovatie.