Fundamenteel betere... ...keuze

Fundamenteel betere keuze De Pile Pusher Pro drukt met speels gemak binnen enkele minuten een prefab betonpaal de grond in. Met deze machine kunnen funderingswerken tegen lage bouwkosten en in een kortere bouwtijd worden gerealiseerd met een uniek hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Een logische keuze voor opdrachtgevers en uitvoerders.

Download onze whitepaper

..keuze
De Pile Pusher Pro:
indrukwekkende eenvoud

Generator of NETSPANNING

60 tot 1.200 ton indrukkracht

67dB

GEEN trillingen

Aantal palen Nederland 0 *Status januari 2022

Nijmegen Grootste project
In Nijmegen zijn 535 palen ingedrukt met een totale lengte van ca. 5000 meter
Groningen Kleinste project
In Groningen zijn 24 palen ingedrukt met een totale lengte van 360 meter
Een fundeersysteem dat aansluit bij de huidige eisen in de bouw

“De steeds verdergaande verstedelijking heeft als gevolg dat er meer gebouwd wordt in drukke bebouwde gebieden. Dat vraagt om andere funderingstechnieken dan het traditionele heien. Het funderen moet trillingvrij zijn en zo min mogelijk overlast geven. De indruktechniek biedt dan een uitstekende oplossing. Het indrukken van palen is, net als bij heien, grondverdringend, waardoor de grond opspant en steviger wordt. Een groot voordeel ten opzichte van de geboorde paal, een ander trillingvrij fundeersysteem waarbij grond wordt opgewerkt en de bodem juist minder sterk wordt. Wat echt uniek is aan dit nieuwe fundeersysteem is de betrouwbaarheid. Elke paal wordt namelijk gecontroleerd op draagkracht. Dat geeft veel meer zekerheid. Er is geen andere techniek die dit ook kan.”

prof. ir. Frits van Tol em., TU Delft en Deltares
Waardevolle uitbreiding

“Ik heb mij gespecialiseerd in trillingvrij funderingen aanleggen. Dat gebonk van heipalen, daar heb ik helemaal niets mee. Investeren in een drukpalenmachine was voor mij dan ook een logische keuze. Het is de perfecte aanvulling op mijn boormachines, waardoor ik meer verschillende projecten aankan. De machine is een enorm gevaarte, maar is met klein materieel aan te voeren en op veel bouwplaatsen op te bouwen. Werken met ingedrukte palen is een nog relatief onbekende techniek, maar ik verwacht er erg veel van. Opdrachtgevers zijn heel enthousiast en komen met vervolgklussen. Dat zegt toch veel.”

Marco Hylkema Directeur Hylkema Funderingstechniek
Niemand heeft er iets van gemerkt

"Pal naast ons appartement werd een nieuw appartementencomplex gebouwd. Dan weet je dat er heel wat gaat gebeuren. Van het funderen hebben we gelukkig helemaal geen last gehad. Ook de andere bewoners niet. We hebben gezien hoe de palen heel mooi de grond in gleden. Zonder lawaai en we hebben ook geen trillingen gevoeld. Dat was heel fijn, want zo konden we in alle rust blijven genieten van ons mooie uitzicht over zee."

dhr. en mevr. Outhuyse, Bewoners appartementencomplex Harlingen
Beste oplossing voor aardbevingsbestendige school in Bedum

"Voor de bouw van een aardbevingsbestendige school in Bedum, bracht de indruktechniek uitkomst. Heien wat niet acceptabel vanwege trillingen. Boorpalen waren geen optie, omdat we bij in de grond gevormde palen niet de wapening konden realiseren die je nodig hebt op deze locatie. Met het indrukken van prefab palen met wel de juiste wapening kon de school toch gebouwd worden. De palen zijn tot 25 meter onder N.A.P. in de Groningse potklei gedrukt. Zelfs met de Side Piler is dat gelukt aan de randen van de bouwplaats en dat mag toch echt wel uniek genoemd worden. Er was veel weerstand in de directe omgeving tegen de bouw van de school. De gemeente wilde zorgvuldig te werk gaan door de overlast qua geluid en trillingen te beperken en zo het risico op het stilleggen van het funderen te voorkomen. Ook hiervoor bood de indrukmethode met de Pile Pusher Pro uitkomst."

ing. Peter van der Meer, Senior adviseur abtWassenaar
Belofte voor de toekomst

"Het is van grote waarde dat je direct uitsluitsel krijgt over de continue geregistreerde drukkracht van elke afzonderlijke paal. De rechtstreekse correlatie tussen de berekende en geregistreerde drukkracht geeft veel zekerheid over de draagkracht van de fundering. Dat biedt kansen voor de toekomst. De huidige gehanteerde veiligheidsfactor kan wellicht omlaag, waardoor de hoeveelheid palen en de benodigde lengte ervan mogelijk geoptimaliseerd kan worden."

ir. Guido Meinhardt, Senior specialist / Partner, CRUX Engineering
Fundamenteel beter... ...voor de buurt

Fundamenteel beter voor de buurt Het indrukken van palen met de Pile Pusher Pro is ideaal voor bouwprojecten en in stedelijke gebieden. Het funderen is fluisterstil en er zijn geen trillingen die schade kunnen veroorzaken aan omliggende gebouwen of infrastructuur.

Wist je dat...
  • de werkploeg voor een project met de Pile Pusher Pro slechts bestaat uit 3 personen, de machinist, de kraanmachinist en een assistent?
  • elke Pile Pusher Pro met een CE-Verklaring van Overeenstemming volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt afgeleverd?
  • de Pile Pusher Pro in ca. een halve dag op- of afgebouwd kan worden?
  • elke Pile Pusher Pro een TÜV certificering heeft, conform de NEN-ISO 16228?
Fundamenteel nieuws...
Fundamenteel betere... ...betrouwbaarheid

Fundamenteel betere betrouwbaarheid De hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de prefab betonpaal staat reeds buiten kijf. De Pile Pusher Pro doet daar met een unieke en uiterst waardevolle eigenschap nog een schepje bovenop. De machine registreert namelijk tijdens het indrukproces diverse operationele parameters, die direct gebruikt kunnen worden om het dragend vermogen van de palen en dus de fundering te verifiëren.

Data verhoogt betrouwbaarheid van het ontwerp

Dataregistratie Elke Pile Pusher Pro is uitgerust met een data-acquisitiesysteem. Deze verzamelt tijdens het indrukken van elke paal extra gegevens. De inkdrukmethode biedt daardoor een kwaliteitsverhoging en goede mogelijkheden om middels aanvullende berekeningen het funderingsontwerp te optimaliseren.

Elke paal is een sondeerconsus De Pile Pusher Pro is nog unieker gemaakt door de toevoeging van sondeertechnologie. Tegelijk met het indrukken van de prefab paal worden continu de indrukkracht, -diepte en -snelheid gemeten, real-time op een scherm in de cabine weergeven en digitaal geregistreerd. Dit is vergelijkbaar met een hele grote versie van een mechanische sondering.

Proeve van belastbaarheid Deze “sondering” verkregen tijdens het indrukken van de paal, kan daarna vergeleken worden met sonderingen uit het grondonderzoek voorafgaand aan het project. De geregistreerde data levert tevens waardevolle input op voor berekeningen van het gerealiseerde paaldraagvermogen en vervolgens een vergelijking met het palenplan. Een proeve van bekwaamheid per ingedrukte paal en een toetsing van het ontwerp.

Stijgende betrouwbaarheidsnorm Met de drukgrafieken vanuit het data-acquisitiesysteem van de Pile Pusher Pro kan het veiligheidsniveau van de gerealiseerde fundering onderbouwd worden. Sterker nog, uit de data van een gerealiseerde paal kan lering getrokken worden voor nog te volgen palen. Het ontwerp zou gaandeweg nog aangepast kunnen worden om eventuele over- of onderdimensionering en dus onnodige bouw- en/of faalkosten te voorkomen. Fundamenteel beter dus voor de betrouwbaarheid van het funderingsontwerp en de uiteindelijke fundering.

Fundamenteel beter... ...voor de natuur

Fundamenteel beter voor natuur en milieu De Pile Pusher Pro draagt bij aan duurzaam realiseren van bouwprojecten binnen strenge milieunormen en kan zelfs op de daartoe geschikte locaties volledig elektrisch aangedreven worden. De fluisterstille fundeermachine is bovendien een prima keuze voor bouwen in of nabij natuurgebieden.

People Planet Profit

De drie P’s van de Pile Pusher Pro vormen een mooie verwijzing naar de drie P’s van duurzaamheid. De indrukmethode met de Pile Pusher Pro staat garant voor een stille en trillingvrije uitvoering van bouwprojecten met een machine die een lage tot geen uitstoot levert. Een machine die dusdanig betrouwbaar en robuust is dat er weinig slijtage optreedt en er hierdoor sprake is van een lange levensduur. Kortom, bouwprojecten met de Pile Pusher Pro verlopen fundamenteel beter voor personeel en omwonenden – People, de omgeving en het milieu – Planet en voor de bouwkosten – Profit

Programma van eisen Neem de toepassing van prefab betonpalen in combinatie met een trillingvrije en/of geluidsarme inbrengmethode op in uw Programma van Eisen. Deze combinatie is nu namelijk mogelijk. U kunt natuurlijk ook direct de toepassing van de indrukmethode voorschrijven.
Uitkomst voor gemeenten

"Als wethouder gaf ik met de gebruikelijke druk op een knop en confetti het startsein voor de eerste paal van een woningbouwproject in Werkendam. Veel minder gebruikelijk was de manier waarop de paal de grond in ging. Zonder trillingen en net zo stil als een elektrische auto. Omwonenden hebben er echt helemaal geen last van! Voor gemeenten biedt dit zeker uitkomst. Wij zijn een landelijke gemeente en bouwen vooral binnen de kernen. Met de indrukmethode voor prefab palen wordt het mogelijk om projecten te realiseren binnen de strikte wet- en regelgeving."

Hans Tanis Wethouder Gemeente Altena
Hoge slagingskans van projecten

"Tijdens de ontwikkeling van een project ben je je erg bewust van de omgeving waarin je gaat bouwen. Bij projecten in kwetsbare gebieden, zoals een historische binnenstad met oude geveltjes, is het altijd passen en meten. Het trillingvrij indrukken van palen is dan ideaal en maakt projecten mogelijk die anders lastig te realiseren zijn. Wij hebben het naar volle tevredenheid toegepast in de oude binnenstad van Harlingen. Het ging snel en geruisloos, zonder schade aan de oude panden. Een vriendelijke methode voor iedereen."

Thomas van Houwelingen, Ontwikkelingsmanager Heijmans Woningbouw
Nauwkeurig funderen voor een goede prijs

" Ik heb de indrukmethode in twee projecten ingezet waar traditioneel heien niet toegestaan was. Ik ben erg onder de indruk van de machine. Als je komt aanlopen dan denk je dat er niets gebeurt. Maar als je dan onder de machine kijkt, zie je hoe de palen de grond in glijden. Ook prijstechnisch kwam ik er goed mee weg. Bovendien zijn de palen perfect op hoogte te stellen, waardoor er minder nawerk en afval is."

Henk Diphoorn, Projectleider BV Bouwmij Hendriks
Je hoort echt helemaal niets!

"Als er een kantoorgebouw naast je hotel wordt gebouwd, denk je toch even: als dat maar geen overlast oplevert. We waren vooraf geïnformeerd over de indrukmethode en ik was uitgenodigd om bij het indrukken van de eerste paal te zijn. Het is bijzonder om te ervaren hoe zo'n imposante machine zo geruisloos meterslange palen de grond indrukt. We hebben helemaal geen overlast ervaren. Volgens mij is dit echt de beste manier."

David Braithwaite, General Manager Hilton Garden Inn Leiden
What you see is what you get!

"Ik raakte meteen gefascineerd door deze machine. Er is in Nederland geen andere installatiemethode die met zoveel precisie de draagkracht per paal aangeeft. Je kunt tijdens het funderen de paaldiepte nog aanpassen als bijvoorbeeld de dragende bodemlaag toch dieper blijkt te liggen. Dat geeft zoveel vertrouwen, dat is ongeëvenaard."

ing. Tahl Tekofsky, Sales manager IJB Groep

Brochure of informatie aanvragen

*Na versturen krijgt u bevestiging per mail

"*" geeft vereiste velden aan

Onderwerp*