Innovatie in de bouw: de Pile Pusher Pro

Inmiddels zijn diverse bouwprojecten uitgevoerd met onze fundeermachine. In totaal heeft de Pile Pusher Pro 4.300 palen de grond ingedrukt. Waarom hebben aannemers en de omgeving baat bij de Pile Pusher Pro? Waarom wordt deze fundeermachine beschouwd als dé innovatie in de bouwsector?

Sandro Katerberg, werkzaam als sales engineer bij A.P. van den Berg Geotechnology bv, is binnen Europa verantwoordelijk voor de verkoop van deze fundeermachine. “Na het toevoegen van een data-acquisitiesysteem hebben wij deze machine omgedoopt tot de Pile Pusher Pro. Deze fundeermachine wordt ingezet op bouwprojecten voor het realiseren van funderingen. Dit gebeurt trillingvrij en geluidsarm”, aldus Sandro.

Dé bouwinnovatie van 2021

“De grootste uitdaging is toch vooral het innovatieve karakter van de machine”, aldus Sandro. “Wij durven te zeggen dat het dé bouwinnovatie wordt van 2021. Het is een nieuwe inbrengmethode, een methode die anno 2020 eigenlijk onbekend is in Nederland. Maar ook buiten Nederland. In heel Europa, mag ik wel stellen. Om dat onder de aandacht te brengen, onder de bedrijven, de opdrachtgevers, in een markt die vooral goed bekend is met de traditionele methoden; dat is een hele mooie taak. Daar hebben we de afgelopen tijd heel veel moeite in gestoken.”

“De nieuwe geluidsarme en trillingvrije fundeermachine
zet steeds meer mensen aan het denken.”

Sandro: “Wat mij elke dag weer opnieuw triggert om de markt op te gaan met de Pile Pusher Pro is mensen te informeren, te enthousiasmeren, over deze methode. Het kunnen aangeven waarom de machine een alternatief biedt voor projecten waar men denkt gebonden te zijn aan de het heien of boren, terwijl er gewoon een derde inbrengmethode beschikbaar is.” Een inbrengmethode met grote voordelen voor de omgeving, maar waar komt dit concept vandaan? “Een aantal jaren geleden zijn wij als A.P. van den Berg samen met een klant van ons naar China gegaan en hebben we daar de machine in werking gezien. We zagen dat de inbrengmethode al ruim 15 jaar toegepast wordt, met heel veel succes. En we hebben toen gedacht: ‘Deze methode zal voor de Europese, en de Nederlandse markt ook zeker, de toekomst zijn.’ Dat heeft puur en alleen te maken met de aspecten geluidsarm en trillingvrij.”

Voldoet met deze innovatie in de bouw aan wet- en regelgeving

De bouwsector is natuurlijk aan regelgeving onderhevig. Sluit een nieuwe techniek daar zomaar op aan? Juist een belangrijk aandachtspunt volgens Sandro: “De omgevingsaspecten spelen een steeds belangrijkere rol in regelgeving en contact met omwonenden. Feitelijk resulteert dat natuurlijk ook in beperkende maatregelen voor huidige bedrijven om traditioneel heien toe te passen. Daar zijn we op in gesprongen. We hebben de machine volledig aangepast aan de Europese regelgeving en uitgerust met een meetsysteem, vanuit onze expertise in sondeertechnologie. En met dat alles aan boord denken wij dat deze machine toch écht een gat in de markt is.”

Data verhoogt betrouwbaarheid

Elke Pile Pusher Pro is uitgerust met een data-acquisitiesysteem. “Tijdens het indrukken van elke paal verzamelt het meetsysteem gegevens over de bodemgesteldheid. Deze indrukmethode optimaliseert op deze manier het funderingsontwerp door data voor aanvullende berekeningen te leveren,” legt Sandro uit. De betrouwbaarheid stijgt en voorkomt zo onnodige bouwkosten.

De innovatie in de bouw voor 2021

Met al deze innoverende snufjes is het wel duidelijk waarom aannemers en de omgeving baat hebben bij de Pile Pusher Pro. Sandro: “Deze fundeermachine is anders dan alle anderen. Je hebt data tot je beschikking, keiharde data. Je hebt zekerheid en daarnaast is de machine trillingsvrij en geluidsarm. Die drie aspecten: geluid, trilling maar ook data – dát maakt het echt baan brekend.” –